nejnovější knihy
nejčtenější knihy
putování knih
kde se nejvíc točí
  • Knihobudka - Poliklinika, 1. patro, čekárna praktického lékaře
  • autobusová stanice Boskovice vedle Albertu

Knihotoč - co je knihotoč?

Aby nám knihy nesežral červotoč, iliteratura pořádá Knihotoč 

Knihotoč® je hra, happening či taškařice, která podporuje putování knih mezi čtenáři. Časově neomezenou akci knihotoč pořádá Občanské sdružení pro iliteraturu. Na jednotlivých akcích pro podporu knihotoče se podílely další instituce jako pražský Francouzský institut, Britská rada, časopisy (StudentIn) a zejména četní partneři z řad českých nakladatelství. Jako útočiště pro knihy putující knihotočem slouží řada knihoven, škol a rovněž občerstvovacích zařízení, jako kavárny, čajovny (- odkaz na seznam partnerských podniků viz dole).

Akci vymyslel před několika lety Američan Ron Hornbaker (www.bookcrossing.com), z USA se hra šíří po celém světě. Svou variantu má v Itálii a ve Francii (www.passe-livre.com), v Polsku, Švýcarsku nebo na Islandu.

Občanské sdružení pro iliteraturu (vydává internetový literární časopis www.iliteratura.cz, zaměřený na zpravodajství o literatuře z celého světa) se připojilo k principům hry a přizpůsobilo je našim podmínkám. Český knihotoč se rozběhl v Praze v polovině února 2004 a dík štědrým darům nakladatelů, ale i spontánní podpoře mnoha zájemců se brzy rozšířil po celé republice. Od konce dubna je knihotoč i pro děti.

Princip hry
Na předem určených (kavárny, čajovny apod.) i zcela nečekaných místech – na sedadle v autobuse, na lavičce, na stole v hospodě – lze najít knihy. Ale nejsou to knihy zapomenuté, nýbrž „volné“. Knihotoč hraje neviditelný okruh čtenářů, a to s velkým, blíže neurčeným počtem knih. Komunikaci hráčů i knih umožňují webové stránky www.knihotoc.cz.
Cílem hry je číst knihy a pak je pouštět do knihotoče, to znamená pustit je do světa, do oběhu, pokusit se sledovat, kudy putují, kdo je čte a co si o nich myslí. Kdo má chuť, může se navíc seznámit a navázat bližší vztahy s dalšími hráči – čtenáři.
Hra je místně a časově neomezená, hráči nejsou ničím - ani věkem - limitováni.

Pravidla hry

Získávání přírůstků do knihotoče 
Některé knihy do knihotoče vstoupí dík obětavému čtenáři. Lze je nalézt kdekoli. Ten, kdo se je rozhodl „pustit na svobodu“, je označil nálepkou.
Některé knihy do knihotoče poskytují různé instituce (nakladatelství, knihovna, knihkupectví, knižní veletrh, regionální či zahraniční kulturní středisko atd.), jež se mohou stát partnerem hry - stačí se domluvit na iliteratura@seznam.cz.

Partnerské podniky
Vybrané podniky (bar, čajovna, kavárna, hospoda, knihovna, knihkupectví, kino...) slouží knihotoči jako úschovna, poskytují knihám azyl - jsou místem, kam může zájemce chtivý zapojit se do knihotoče přijít a má téměř jistotu, že tu pár exemplářů knihotoče najde. Bývají tu k dispozici i nálepky k označení knih nových knih do knihotoče.

Partneři - instituce

Sponzor knihotoče:
Lacerta (Jakub Krč): www.sazba.cz